Tytuł projektu: Uruchomienie w Świdnicy Specjalistycznego Centrum Stomatologii i Terapii Dziecięcej Cele projektu: Uruchomienie innowacyjnych usług wsparcia leczenia stomatologicznego i terapeutycznego dzieci Planowane efekty: W efekcie realizacji projektu i uruchomienia usług Wnioskodawca zwiększy zatrudnienie i przychody, a co za tym idzie także dalszy rozwój placówki i wprowadzenie do oferty jeszcze innych dodatkowych usług zdrowotnych. Wartość projektu: 401 700,00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 180 675,00 PLN

Tytuł projektu: Uruchomienie w Świdnicy Specjalistycznego Centrum Stomatologii i Terapii Dziecięcej

 

Cele projektu:  Uruchomienie innowacyjnych usług wsparcia leczenia stomatologicznego i terapeutycznego dzieci

 

Planowane efekty: W efekcie realizacji projektu i uruchomienia usług Wnioskodawca zwiększy zatrudnienie i przychody, a co za tym idzie także dalszy rozwój placówki i wprowadzenie do oferty jeszcze innych dodatkowych usług zdrowotnych.

 

Wartość projektu: 401 700,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 180 675,00 PLN