Logopedia

Logopeda jest nie tylko terapeutą od wad wymowy, ale zajmuje się także nieprawidłowościami o charakterze neurologicznym, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka.

Co leczy nasz logopeda? Świdnica – terapie dla dzieci i dorosłych

Poza wadami wymowy mającymi różnorakie podłoże, logopeda pracuje z dziećmi dwujęzycznymi, jąkającymi się, z Zespołem Aspergera, dysleksją, autyzmem oraz z dorosłymi po przebytych urazach neurologicznych. Szeroki zakres wiedzy z zakresu logopedii, psychologii, medycyny i pedagogiki, jaką posiada specjalista z nClinic, pozwala na trafne diagnozy i opracowanie odpowiedniej terapii.

Kiedy warto zwrócić się o pomoc do logopedy?

 • Kiedy dziecko – niezależnie od wieku – podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Wada sama się nie cofnie, a może powodować na późniejszym etapie seplenienie.
 • Kiedy nie jesteś pewny, czy Twoje dziecko dobrze słyszy.
 • Kiedy dziecko nie rozumie wypowiadanych słów lub stwierdzeń.
 • Kiedy Twoja pociecha nie jest w stanie odpowiedzieć na proste pytania i wskazać wybranych elementów na obrazkach.
 • Kiedy maluch nie rozróżnia podobnie brzmiących słów.
 • Kiedy dziecko ma krótkie wędzidło warg lub języka.
 • Kiedy niepokoi Cię budowa narządów mowy dziecka.
 • Kiedy jego rozwój psychomotoryczny i emocjonalny przebiega znacznie wolniej niż u rówieśników.
 • Kiedy Twoja pociecha nawykowo mówi przez nos.
 • Kiedy dziecko skończyło rok i nie wypowiada najprostszych słów (typu: mama, tata, baba, bobo, itd.)
 • Kiedy ma 2 lata, a nie łączy dwóch elementów razem (np. mama am, bobo je, tata aaa (tata śpi)) i/lub wypowiada tylko kilka słów.
 • Kiedy pod koniec 3 roku życia nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (czyli a,o,u,e,i,y).
 • Kiedy ma 4 lata i głoski s,z,c,dz wypowiada jako ś, ź, ć, dź (np.: sanki – sianki) i nie zauważasz pierwszych prób wymowy głosek sz, rz, czy, dż.
 • Kiedy Twoje dziecko po ukończeniu 4 roku życia zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne: [d] na [t] (np. zamiast domek mówi tomek), [w] na [f] (zamiast woda mówi fota), [g] na [k] (zamiast gęś mówi kęś), [b] na [p] (zamiast buda mówi puta)
 • Kiedy skończyło 5 rok życia, a w jego wymowie nie zauważasz prób wymowy głoski [r].
 • Kiedy dziecko zniekształca głoski i np.: wymawia gardłowe [r].

Pierwsza wizyta u logopedy

Wizyta rozpocznie się od przeprowadzenia wywiadu z rodzicami, dotyczącego m.in. kwestii związanych z przebiegiem ciąży, porodu, rozwoju fizycznego dziecka, wykształcenia rodziców oraz środowiska w jakim dziecko się wychowuje.

Następnie logopeda będzie chciał bliżej poznać małego pacjenta. Dzięki temu będzie mógł oceni

, w jaki sposób porozumiewa się on z otoczeniem i jaki jest jego zasób słów. To pozwoli mu też zaobserwować ekspresję i oddech podczas mówienia. W przypadku dzieci logopeda sprawdzi rozumienie mowy, wykonywanie poleceń i sposób komunikowania się. Zwróci również uwagę na budowę narządów artykulacyjnych, grafomotorykę, lateralizację oraz słuch.

U dzieci w wieku szkolnym logopeda sprawdzi dodatkowo umiejętność pisania i czytania.Następnie wyda diagnozę w oparciu o wstępne badanie i zaproponuje ćwiczenia do pracy w domu. W razie konieczności zostanie przedstawiony plan terapii w gabinecie.

Należy mieć na uwadze to, że badanie logopedyczne jest bezbolesne i nie wiąże się z żadną nieprzyjemnością. Zadania przybierają raczej formy zabawy, tak aby zachęcić dziecko do dalszej owocnej współpracy.