Leczenie Przedprotetyczne oraz Przedimplantacyjne


Ponad 80 % dorosłych Polaków ma chorobę przyzębia, 40 % Polaków między 65 – 74 rokiem życia nie ma zębów, 98% Polaków ma próchnicę*. Wyżej wymienione czynniki wyjaśniają obecność braków zębowych u większości z nas. Jeśli luki takie przez lata nie zostaną uzupełnione protetycznie (mostem, implantem czy protezą) dochodzi do różnego rodzaju następstw w zgryzie. Mam tu na myśli „ rozjeżdżanie się” zębów  – powstawanie szpar, pochylanie się zębów w kierunki luki lub ich wydłużanie z kości. Te wszystkie procesy uniemożliwiają później wykonanie porządnej pracy protetycznej czy wstawienie implantu. I tutaj ogromną rolę odgrywa ortodoncja! Za pomocą aparatu można cofnąć wszystkie negatywne ruchy zębowe i przygotować idealne „ podłoże” dla lekarza protetyka. Taka współpraca jest najlepszym rozwiązaniem. Prace protetyczne prawidłowo ulokowane służą pacjentowi przez długie lata.

*[dane te pochodzą z badań epidemiologicznych prowadzonych w ramach programu „Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej” w 2010 roku przez Ministerstwo Zdrowia]